نکاتی واسه ==> نی نی ها
چی کار کنیم نی نی سالم و توپولی و خوشمل داشته باشیم ؟!
تاريخ : چهارشنبه 28 ارديبهشت 1390 | نویسنده : نازنین زهرا
بازدید : 3213 مرتبه

شما از چند روز مثلا چهار روز پنچ روز قبل از اون يك هفته اي كه لك بيني داري شروع كن به خوردن پونه كوهي + آويشن شيرازي ... يعني دم كن بخور ... روزي دو ليوان ...

خوردن كنجد و روغنش و ماليدن روغن كنجد روي كمرت خيلي موثره ... كمرتو گرم نگهدار ... ساق پاهاتو و زير شكمتو بادكش بنداز ...

رحمت و كمرت سرد شده ... گرمي بخور ... به خصوص تو اون مدت سردي و چاي و ماست و ترشي نخور ...
موضوع :